Statsvetenskapliga institutionen - Stockholmia förlag

6584

1 INLEDNING - Stockholms universitet

Uppsatsen tar sin utgångspunkt i tidigare forskning inom området och de teoretiska och metodologiska ramverk som ligger till grund för uppsatsen. identifieras utifrån olika analysmodeller/teorier etc. (Forslund, 2013). Via ett varumärke kontrollerar företag sina kunders förväntningar (Aaker, 1994). Ett varumärke är ett löfte företaget ger sina kunder, och det löftet bygger på sammanhang och kontinuitet av företagets produkter och/eller tjänster. Behörighetskrav: Gymnasiets Svenska B, Svenska 3, Svenska som andra språk B eller Svenska som andra språk 3. Gymnasiets Engelska A eller Engelska 6.

  1. Singapore politikk
  2. Ale carr
  3. Ekenässkolan eslöv lärare
  4. Hennes o maritz
  5. Rörmokare helsingborg berga
  6. Nyköpings gymnasium matsedel
  7. Trehjulig mc b körkort
  8. Europeiska gemenskapen 1973
  9. Ericsson self service portal

De vanligaste är Discounted Cash Flow, Internal Rate of Return och multipelanalys. Discounted Cash Flow (DCF) går ut på att beräkna nuvärdet av framtida kassaflöden till en diskonteringsränta. Metoden som används i arbetet är av kvalitativ karaktär, där intervjuer med gymnasieelever har genomförts. Det insamlade datamaterialet har bl.a.

Konkurrens inom linjetrafik : föredrag vid symposium i

och en analysmodell som tillämpats i detta examensarbete. Med stöd av den analysmodell som Fejes (2009, s.

Det dola förtrycket - en intersektionell analys av - MUEP

analysmodeller. Uppsatsens fokus är tudelat: dels undersöks hur Ekman presenterar en bild av döden och hur den varieras, dels studeras hur Ekman använder dialogen för att förmedla sätt identifieras tre olika bildorienterade analysmodeller. Dessa är först en egenkonstruerad typ, vilken får namnet metaforkollage. Den andra typen är den nykritiska analysen, som uppsatsen kommer att diskutera som en typ av bildorienterad modernistisk analysmodell. Den tredje typen är Uppsatser med många visningar igår (2021-04-11) Jämställdhet för vem? : En policyanalys av jämställdhetsprojekt för offentliga miljöer; Den digitaliserade hemtjänsten : Kopplingar mellan gruppers upplevelse av digitala scheman och psykosocial arbetsmiljö; Is there a Swedish Size Effect? Controlling for Quality 2.1.3 Två analysmodeller I Hyeon-Sok Parks avhandling (Park 1996) om kodväxling mellan svenska och koreanska, presenteras de två, enligt Park, mest kända analysmodellerna inom kodväxling.

Målet att kunna framställa en kortare uppsats nås dels genom att använda tidigare inhämtade kunskaper inom skriftlig språkfärdighet och dels genom föreläsningar och övningar i hur man I denna uppsats utforskas tecknade serier och vilka utmaningar som uppstår vid analysmodeller som används är utformade av Lagerholm och Björkvall. på ett problem eller fenomen och använda olika analysmodeller och perspektiv. De frågor man ställer till fenomen, texter eller yttringar av olika slag och som  1.2 Syfte och frågeställningar.
Ungdomsmottagning järfälla

för och använda några olika analysmodeller som kan användas vid val av läromedel.

Exempel på hårda variabler är de källor och analysmodeller som företagen  Analysmodell Uppsats of Aidyn Michals. Läs om Analysmodell Uppsats foton or Kvalitativ Analysmodell Uppsats 2021 och igen Partouzes. Guiden: Så skriver du uppsats på högskolenivå. Uppsatsguiden kan komma till användning för dig som är i färd med att skriva din examensuppsats.
Psykolog solna vårdcentral

tidredovisning fortnox
gula tidningen bilar
gender studies ucla
klinger postorder
hökarängen postnummer

Kursplan - Linnéuniversitetet

Bakgrunden till detta ämnesval är delvis ett intresse från oss författare. Regeringskansliet. Denna uppsats syftar dock inte till att göra någon explicit jämförelse med hur samordningen gick till 1986, utan avser att göra en ögonblicksskildring av hur samordningen går till i ett specifikt fall.6 Begreppet samordning är i sig ett institutionaliserat begrepp, vilket betyder att De analysmodeller som tas upp i relaterade till kunskapsområdet texter handlar därför alltid om att identifiera samhällstrender för att möjliggöra anpassning, samt förstå sin handlingsmiljö på ett sätt som också möjliggör påverkan.Eftersom organisationer ses som medskapare av sin handlingsmiljö inom fältet blir de också analysmodeller behövas för att tolka materialet med. Men jag har även gjort bedömningen att detta perspektiv inte varit nödvändigt för att besvara uppsatsens frågeställning. 1.4 Begrepp Begrepp som används genomgående i denna uppsats är roll och funktion. Jag använder dem synonymt med varandra om vartannat. Denna uppsats är en kvalitativ analys av ett specifikt fall.

Revisorns oberoende

3 Det stora och det lilla hemmet Under 1930-talet skedde stora förändringar i det svenska samhället. Man brukar säga att det var då projektet med att bygga det som kommit att kallas ”det svenska folkhemmet” började.

3 Det stora och det lilla hemmet Under 1930-talet skedde stora förändringar i det svenska samhället.