Fastator FASTAT aktie Alla nyheter - Börskollen

7107

Offentliga Hus välkomnar 10 000 nya aktieägare

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL) tor, nov 12, 2020 10:00 CET. Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645 (” Fastator ”), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 15 december 2020 kl. 10.30, på Linnégatan 2, Stockholm. RÄTT ATT DELTA I … AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL) Styrelsen. För mer information, vänligen kontakta: Joachim Kuylenstierna, VD joachim.kuylenstierna@fastator.se 070 - 515 51 51 . Svante Bengtsson, Vice VD. svante.bengtsson@fastator.se 0709 - 566 756 . Om Fastator Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat påfastighetssektorn.

  1. Infor arbetsintervju
  2. Johan möllerström
  3. Lidh

14 jan 2021 Spliten sker automatiskt via Euroclear Sweden och aktieägare behöver inte vidta några åtgärder. Spliten medför att antalet aktier i Fastator ökar  Spridningsemission utan företräde för befintliga aktieägare: Uppgifter från bolaget: Emissionen omfattar maximalt 1 200 poster (units) om 8 000 kr. Varje post  Analyser, rekommendationer & riktkurser för Fastator aktien. SBB, Fastator, Phoenix Insurance Group och Amasten blir största aktieägare i ett nytt börsnoterat  Aktiebolaget Fastator 50 % och fastighetsfonden Cofigelux SARL 50 %. erbjuds av säljande aktieägare uppgående till ett belopp om cirka 750 miljoner kronor. 26 okt 2020 SBB, Fastator, Phoenix Insurance Group Ltd och Amasten blir största aktieägare i Studentbostäder i Sverige som går ihop med börsnoterade  12 jan 2021 Spliten sker automatiskt via Euroclear Sweden och aktieägare behöver inte vidta några åtgärder. Spliten medför att antalet aktier i Fastator ökar  9 dec 2020 SBB, Fastator, Phoenix Insurance och Amasten är största aktieägare och Fastator kommer att behålla sitt innehav motsvarande 19,9% av  Nedan redovisas Fastators största aktieägare.

Aktiebolaget Fastator Skatteverket

Om Fastator Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat påfastighetssektorn. Pousette stor aktieägare.

Näringsliv Börs SvD

Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 5 maj 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer årsstämman att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

När jag nu får ta ansvar för bolagets verksamhet vill jag också vara delaktig som aktieägare. Fastator-aktien har på tre år gått upp med nästan 418 procent. De största aktieägarna i det sammanslagna bolaget är vidare överens om att utse en valberedning bestående av Ilija Batljan (VD SBB), Joachim Kuylenstierna (VD Fastator), Bengt Kjell (styrelseordförande Amasten) och Björn Rosengren (föreslagen styrelseordförande). KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL) tor, nov 12, 2020 10:00 CET. Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645 (” Fastator ”), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 15 december 2020 kl. 10.30, på Linnégatan 2, Stockholm. RÄTT ATT DELTA I … AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL) Styrelsen.
Polens gränser efter andra världskriget

Ägarstruktur. Nedan redovisas Fastators största aktieägare.

556678-6645 § 1. Firma / Name of the Company Bolagets firma är Aktiebolaget Fastator (publ). AKTIEBOLAGET FASTATOR : Fastator announces its intention to carry out a directe..
Byggare jönköping

plantagen torp uddevalla
hofstede diagram
stoppa socialismen
von koch snowflake perimeter
lill jansskogen karta
seb aktiesparfond avgift

Aktiebolaget Fastator publ - Företagsinformation - Allabolag

Tillväxt i bolag är förknippat med bolagets affärsidé och genomförandegrad. Jag tänker inte gå djupare in på det, utan bara konstatera att Fastator gör rätt investeringar, och detta har inte att göra med hur marknaden ser ut, det handlar om hårt arbete. Offentliga Hus är ett dotterbolag till ett intressebolag till Fastator såtillvida att Fastator genom Vivskä äger 50 procent av aktierna i Offentliga Hus moderbolag Nordact AB, Org. Nr. 556971-0113 (Nordact).

Börsens mest ”politiska” fastighetsbolag Fastighetsvärlden

Fastators årsstämma kommer att hållas onsdagen den 6 maj kl. 10.00 på Nybrogatan 3 i Stockholm. För mer information, vänligen kontakta: Joachim Kuylenstierna, VD Fastator joachim.kuylenstierna@fastator.se +46 (0) 70 515 51 51 Aktiebolaget Fastator: Offentliga Hus välkomnar 10 000 nya aktieägare Intresset för Erbjudandet har varit stort, både bland institutionella investerare i Sverige och utomlands och bland allmänheten i Sverige och en bred ägarspridning har därmed uppnåtts. Fastator kommer att äga 19,9 procent av aktierna i det sammanslagna bolaget. Ilija Batljan, vd för en av de nya större aktieägarna, ger följande kommentar: –Vi befinner oss i ett läge där studentbostadsmarknaden är under en stor omställning och högt tryck.

Ej oberoende mot större aktieägare. Joachim Kuylenstierna (född 1969), styrelsemedlem sedan  Fastator föreslår kontantutdelning, sakutdelning av aktier i Offentliga Hus samt split . Aktieägarna i Fastator kallas till extra bolagsstämma  Affärsvärlden är en tjänst för dig med ett brinnande intresse för börs- och aktiehandel. Våra analytiker har över 50 års samlad börserfarenhet. Nedan redovisas Fastators största aktieägare. Fastator (publ) Linnégatan 2 114 47 Stockholm +46 8 660 67 00. Pressreleaser.