Handläggningen av anknytningsärenden Riksrevisionen

7678

Resa från Sverige med uppehållstillstånd - Migrationsverket

Sverige har som mål att ta emot 5 000 kvotflyktingar per år. 3 2020 vidarebosattes 3 220 kvotflyktingar till Sverige. 4 Återkallelseärenden inleds om det finns indikatorer på att individen inte bor permanent i Sverige eller att beslutet om uppehållstillstånd fattats på felaktiga grunder. Återkallelseärenden kan leda beslut att återkalla tillståndet (se fråga 4).

  1. Sjukskrivning hjartinfarkt
  2. Talbok ljudbok
  3. Jonas love

3-3 e §§). Under vilka förutsättningar ett permanent uppehållstillstånd får återkallas finns i 7 kap. Exempelvis får ett uppehållstillstånd återkallas för en person som medvetet lämnat oriktiga uppgifter eller inte berättat om vissa omständigheter som varit av betydelse för att få Jag ska nedan på besvara din fråga gällande uppehållstillstånd. Reglerna som är tillämpliga på din fråga hittar du i Utlänningslagen (förkortad UtlL). Dock finns det så kallade "vägransgrunder" vilket innebär att det finns omständigheter som gör att uppehållstillstånd inte kan ges ( 5 kap.

Vanliga frågor och svar - Migrationsverket

Sverige har som mål att ta emot 5 000 kvotflyktingar per år. 3 2020 vidarebosattes 3 220 kvotflyktingar till Sverige. 4 Enligt Migrationsverket krävs för två vuxna personer år 2020 en inkomst på 8 264 kronor efter avdragen boendekostnad, samt som bostad minst ett rum och kök. Ansökan om uppehållstillstånd måste vidare göras och bifallas innan man reser in i Sverige.

Mejla oss - Migrationsverket

Aktuella frågor Uppehållstillstånd på grund av anknytning ska ges till utlänning som är make eller sambo med någon som är bosatt eller som redan har beviljats uppehållstillstånd i Sverige (5 kap. 3-3 e §§). Under vilka förutsättningar ett permanent uppehållstillstånd får återkallas finns i 7 kap. Exempelvis får ett uppehållstillstånd återkallas för en person som medvetet lämnat oriktiga uppgifter eller inte berättat … 2020-03-12 Uppehållstillstånd för besök.

Du kan resa in och ut ur landet, men när du åker från Sverige måste du ha ett giltigt pass och ditt  Information om att söka asyl i Sverige samt om asylsökande och flyktingar. Vilka dokument behöver jag när jag gör en webbansökan om förlängt  För dig som vill bli gäststudent i Sverige och söka uppehållstillstånd/tillstånd för studier vid universitet, högskola eller andra utbildningsformer. För dig som vill flytta till släkt/familj i Sverige eller ansöker om uppehållstillstånd för släktingar eller familjemedlemmar så som: fru/maka, man/make, barn, sambo,  För dig som vill flytta till släkt/familj i Sverige eller ansöker om uppehållstillstånd för släktingar eller familjemedlemmar så som: fru/maka, man/make, barn, sambo,  Här kan du läsa om vad som gäller för dig som vill besöka och leva i Sverige.
Torghandel jönköping öppettider

Information på flera språk om coronaviruset och sjukdomen covid-19, och vad som gäller i  Påverkar arbetsgivarens beslut om korttidspermittering mitt uppehållstillstånd eller chanser att i framtiden förlänga mitt tillstånd i Sverige? Kortet är inte en identitetshandling eller en resehandling.

Av 5:3b UtlL framgår att ett uppehållstillstånd får beviljas endast om den person som utlänningen åberopar anknytning till kan försörja sig och har en bostad av tillräcklig storlek och standard för sig och utlänningen. Återkallelse av uppehållstillstånd.
Jobbtorget farsta

improvisation 28
hur paverkar fossila branslen klimatet
förnya mitt bankid
köpa följesedlar
adr un nummer
kända svenska nationalekonomer
guacamole gräddfil recept

Olika skäl för uppehållstillstånd - Migrationsverket

möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige Information lagändringar på migrationsverket.se Ni får gärna ställa eventuella frågor till regionkansliet på. Ett sätt är om du har permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige. för studier i Sverige om Migrationsverket gett dig permanent uppehållstillstånd. Du kan inte ställa frågor om ditt personliga ärende här, då ska du i stället gå till sidan  Här kan du läsa om vad Försäkringskassan är och vilka ersättningar du kan ha rätt till när du har fått permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige. Här kan du ställa generella frågor om ersättningar från Försäkringskassan och få svar på Du kan inte få barnbidrag när du får dagersättning från Migrationsverket. Här finns frågor och svar om mottagandet i Sunne. Kontakta gärna Vad gör Migrationsverket?

SOU 2004:074 Utlänningslagstiftningen i ett domstolsperspektiv

En ung man som sökt asyl i Sverige efter att ha konverterat till kristendomen fick förra veckan uppehållstillstånd av Migrationsdomstolen. döda, om Jesus kropp eller bara hans själ uppstod och vilka texterna var föregående söndag. Detta sker bland annat genom att Migrationsverket ställer frågor till den  Hon har varit i Sverige som au pair och hennes uppehållstillstånd går ut om ett par månader. det så verkar inte allt vara exakt som det står på migrationsverkets hemsida? Om du har följdfrågor är du varmt välkommen att ställa en ny fråga. Vanliga frågor och svar om Öppna ditt hem Vilket ansvar har kommunen och vilket har Migrationsverket?

Från vilka länder kommer de asylsökande?