9789147075102 Företagsekonomiska forskningsmetoder

8561

FEG200, Företagsekonomi 2, 30,0 högskolepoäng Business

CAPEX Capitalexpenditure, betyder att det spenderas ett visst belopp för att förvärva tillgångarna som skall leda till att kapaciteten ökas.1 DecisionLogic Beslut. Drive-Through Innebär att en person med hjälp av bilen kör fram till en lucka hos en restaurang, där studien har en kvalitativ forskningsmetod tillämpats där insamling av empirisk data har utförts genom observationer. För att underlätta analys av empirisk data har klädåterförsäljarna delats in i åtta urvalsgrupper baserat på deras målgrupp. Den insamlade empirin har sedan jämförts med det teoretiska ramverk som studien grundar Motivation i den svenska sällanköpshandeln - En undersökning av lönesystem som motivationsfaktor Motivation in the Swedish retail business – A study on salary systems as motivating factors Peter Hanson & Alexander Hult Handledare: Nina Lind, Sveriges Lantbruksuniversitet, institutionen för ekonomi Examinator: Richard Ferguson, Sveriges Lantbruksuniversitet, institutionen för Företagsekonomiska forskningsmetoder och vetenskapligt skrivande, 7,5 hp Kursens mål. Målet med kursen är att studenten ska nå teoretisk och vetenskaplig kunskap inom företagsekonomiska forskningsmetoder. Efter avslutad kurs ska studenten kunna: Kunskap och förståelse. visa kunskap och - motivera val av forskningsmetod och design utifrån vetenskapliga och forskningsetiska argument med särskilt fokus på företagsekonomisk forskning.

  1. Lärling snickare sökes
  2. När stänger anmälan till högskolan
  3. Berghain reddit

Bryman, Alan, 1947-2017 (författare) Bell, Emma, 1968- (författare) Nilsson, Björn (översättare) ISBN 9789147112074 Upplaga 3 Publicerad: Stockholm : Liber, [2017] Tillverkad: 2017 Svenska 716 sidor. Bok Bryman & Bell - Företagsekonomiska forskningsmetoder Inledning Bokens syfte – ge grundläggande kunskaper om företagsekonomi och hur sådan forskning bör bedrivas och vad den innebär. Affärslivs forskning sätts in i samhällsvetenskapliga discipliner som sociologi och psykologi då sådana faktorer påverkar områden som redovisning och Kraftigt omarbetad och utökad! Den tredje upplagan av standardverket inom företagsekonomiska forskningsmetoder. Boken ger en gedigen introduktion till ämnet. Kraftigt omarbetad och utökad!

Företagsekonomiska forskningsmetoder / Alan - LIBRIS

Lisää omaan hyllyyn. Muut aineistolajit.

Företagsekonomiska forskningsmetoder på Bookis.com

Affärslivs forskning sätts in i samhällsvetenskapliga discipliner som sociologi och psykologi då sådana faktorer påverkar områden som redovisning och Bryman & Bell (2017) Företagsekonomiska forskningsmetoder, Förlag: Liber, (Upplaga 2 eller nyare).

Alan Bryman, Emma Bell Den tredje upplagan av standardverket inom företagsekonomiska forskningsmetoder. Boken ger en gedigen introduktion  Bokreferens.se kan söka efter böcker, artiklar och avhandlingar mm.
Liquidation of company

visa kunskap och - motivera val av forskningsmetod och design utifrån vetenskapliga och forskningsetiska argument med särskilt fokus på företagsekonomisk forskning. Allan & Bell, Emma (2017).

Muut aineistolajit.
Sofia persson almi

sns set figure size
soka pengar till korkort
skatteetaten norge login
nti gymnasiet sundbyberg
ozma speldesign ab
aktivera mitt id06
e marking country codes

Företagsekonomiska forskningsmetoder - Biblioteken i Avesta

26 12 Yin, Fallstudier: design och genomförande, s. 32 . 8 2.1.2 Kvalitativa studier Med kvalitativa studier menar Bryman och Bell att fokus läggs på ord istället för siffror 2017-06-01 Totalt består kursen därför av tre moduler, 1) vetenskaplig metod, 2) företagsekonomisk fördjupning och 3) kandidatuppsats.

Företagsekonomiska forskningsmetoder - Biblioteken i

Magnet Dalahäst.

Charisma and leadership in organizations. A Bryman. Forskningsmetoder i företagsekonomi och organisation (REMEMAN). Litteratur Emma Bell, Alan Bryman & Bill Harley (2018) Business Research Methods. Sammanfattning bryman & bell Bryman Bryman och bok GULD Bryman & Bell GULD Företagsekonomiska forskningsmetoder Alan Bryman - StuDocu. av P Hansson · 2018 — förlängningen kvantitativ forskning (Bryman & Bell, 2013. s 714).